Programma

15.00
Welkom door gespreksleider Erik Peekel
15.05
Subsidiering en financiering belicht vanuit de publieke en private kant
Tafelgasten: Bernd Mintjes – Maxwell group & investeerder / Bert Stuij – Manager Concurrerende en Duurzame Energiesectoren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
15.35
Start up’s
Tafelgasten: Dieter Castelein – CEO bij Greener Power Solutions / Martin Weissmann – Adviseur financiering innovatie bij Financieringsloket – Topsector Energie
15.55
Scale up’s
Tafelgasten Bart Blokhuis - PDENH Participatiefonds / Simon Bushell - CEO and Founder Sympower
16.15
Korte koffie/thee/plaspauze
16.20
Groot bedrijf
Tafelgasten: Marco van Soerland - directeur Energie Transitie Partners BV en manager HVC Warmte / Abo Rassa - Invest-NL
16.40
Wrap-up
Tafelgast: Richard Verbree – Topteam Topsector Energie
16.55
Afsluiting
Afsluiting programma door Erik Peekel